Werknemer ontslaan met vast contract, kan dat zomaar? Met een vast contract hebt u een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Dit betekent dat uw baan niet tijdelijk is, maar doorloopt. Dit staat ook zwart op wit in uw arbeidsovereenkomst.

Hebt u een aantal keer achter elkaar een tijdelijk contract gekregen? Dan kan het zijn dat u opeens toch een vast contract hebt. Dat moet dan namelijk van de wet. Maar hoe zit het als ondernemer?

Werknemer ontslaan met vast contract

In sommige gevallen is het eenvoudig om van een werknemer afscheid te nemen. Bijvoorbeeld wanneer de werknemer in zijn proeftijd zit of als een tijdelijk contract afloopt.

Het wordt lastiger als de werknemer al een vast contract of langdurig tijdelijk contract heeft. Een goede voorbereiding vergroot in dit geval de kans op een geslaagd ontslag.

De transitievergoeding en werknemer ontslaan met vast contract

Met de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) zijn de regels voor ontslag weer anders. Als je een werknemer ontslaat, moet je hem vrijwel altijd een transitievergoeding betalen. Dit geldt voor zowel vaste als tijdelijke contracten. Het maakt daarbij niet uit wat de reden is van het ontslag.

Als er sprake is van een verstoorde arbeidsrelatie waardoor samenwerken onmogelijk is geworden, kun je ontslag aanvragen bij de rechter.

Sommige werkgevers besteden weinig aandacht aan het opbouwen van een uitgebreid dossier. Als ze dan ontslag aanvragen, bestaat er een grote kans dat de rechter het ontslagverzoek voor disfunctioneren afwijst.

In de meeste gevallen beÃĢindigt de rechter het dienstverband dan alsnog vanwege een verstoorde arbeidsrelatie. Nadeel van deze aangepaste ontslagreden is dat je ook in dat geval een hogere transitievergoeding moet betalen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *